Les Nostres Notícies

En aquesta secció podrà conèixer tots els esdeveniments i últimes notícies de la nostra concessió. Li mantindrem totalment informat.

Opel i UR:BAN investiguen per una conducció urbana més segura i eficient

Opel i UR:BAN investiguen per una conducció urbana més segura i eficient

Equips d'experts de Opel estan desenvolupant sistemes d'assistència innovadors que permetin incrementar l'eficiència i la seguretat en el transport urbà, participant en el projecte d'investigació UR:BAN (User Oriented Assistance Systems and Network Management – Sistemes d'Assistència Orientades a l'Usuari i la Gestió de la Xarxa).